Hit -Vallás – Spiritualítás

hit-vallas-spiritualitas-2015-12-08Napjaink aktuális témája: Itt és most egy új világ átlépett küszöbén. Akkor, amikor az univerzum és a szellemi mesterek elindítottak egy gyökeres változást az emberiség történelmében. Beszélnünk kell arról, hogy mit is jelentenek számunkra ezek a fogalmak? Mit kezdjünk velük saját egyéni életünkben? Mit gondoljunk róla? Egyáltalán kell-e ez nekünk? Hit ,vallás, spiritualitás? Egyszerűen gondolkodva napi tevékenységeinket ellátva, csak azt látjuk, hogy úgy kezd minden a feje tetejére állni és azt mondogatjuk, hogy megbolondult a világ. Mind egyéni, mind szervezeti, mind globális szinten azt látjuk, hogy borul és változik minden. Bizonytalanság és változás uralkodik életünk több területén. Munka, egzisztencia, párkapcsolat. Esetleg életmódot is kell változtatnunk, mert jelez szervezetünk is. Kicsit rosszul, szomorúan élhetjük meg és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk az életünkben bekövetkezett, hirtelen vagy lassú változásokkal. Vannak akik pedig most úgy érzik, hogy újra kell kezdeniük egzisztenciájuk építését, párkapcsolatukat, vagy pályamódosítás áll előttük. Nehezen vesszük tudomásul, hogy változnunk kell, mert a világ is változik és a világ nem fog hozzánk változni. Dinamikusnak és befogadónak kell lennünk és új dolgokba kell kezdenünk. Tanulnunk kell. Igen szükségünk van hitre, hogy felálljunk mélypontjainkból és elérjük kitűzött céljainkat. Kedves olvasóm igen elérkezett az idő itt és most, amikor a vaskorszak lezárult az emberiség történelmében és 2015 júliusától a fénykorszakban élünk. Vedd elő a hitedet, fordulj befelé lelked hangjához és tekints felfelé a láthatatlan világ erőihez, hogy segítséget kérjél szellemi mestereidtől, ha úgy tetszik az univerzum bőséges forrásától. Mert tested, lelked szellemed van. A fénykorszakban a szellem az úr. Lejárt a kizárólagos racionális gondolkodás ideje. Használd hatalmas szellemed bölcs tudását. Aktivizáld lelki szellemi erőidet. Kapcsolódj össze szellemed által szellemi mestereiddel. Hagyd, hogy megérzéseid, intuícióid által irányítsa az életedet. Ne keresd a logikát megérzéseid által küldött információkban. Az égi Isteni forgatókönyvet überelni nem lehet emberi logikával aggyal. Te csak tedd a dolgod. Ez által fogod látni a fényt az alagút végén, mely kivezet a bizonytalanságból és az erőtlenségből. Ez jelenti az, „hogy jól, csak a szívével lát az ember…” Az a nagy magyar ember aki ezt először leírta, ezt akarta nekünk elmondani. Azért tudta nekünk ezt leírni és tanítani, mert ő is így élt. Csak az az ember érti és tudja tanítani ezt másoknak, aki megtapasztalta és így is él. Azt is jelenti ez a tanítás, hogy lelked szerint élj! Az az életed minden percében lelkiismereted szerint élj és csak azt tedd meg embertársaiddal, aminek te is örülnél. El ne feledd kedves olvasóm, hogy az új világban gyorsabban és szigorúbban működnek a szellemi törvények. Az adok – kapok és a visszaérkező energiák. (átkok, rontások, rossz kívánságok, áldások. Az összes vallás és szentkönyvek megfogalmazzák a „szellemi törvényeket”. A biblia 10 parancsolat, Buddha tanai, a korán, a tóra. Minden vallás a szeretetről szól eredendően, legfeljebb vallási vezetők fordítják azt ki és manipulálnak vele embereket. Nincsenek „szent háborúk” és Isten nevében nem gyilkolunk. Ilyen nincs. Ez manipuláció és tudatlanság. A vallások nem ezt tanítják és embercsoportok áldozatul esnek rossza tanításoknak. Ezért az a feladatunk, hogy minden vallást tiszteljünk és elfogadjunk. Hisz rengeteg ember a vallásán keresztül gyakorolja hitét és spiritualitását. Így veszi fel a kapcsolatot szellemi mestereivel. Így kér segítséget a láthatatlan világ tiszta erőitől. Istentől. Úgy is mondhatnám, hogy így éri el az univerzum, vagy forrás energiáinak bőségét. Ezzel hívja be életébe törhetetlen, kitartó hittel az erőt energiát. Ez az ő hite spirituális ereje, Így kapcsolódik össze szelleme Istennel, a láthatatlan erőkkel ez által erős harmonikus, céltudatos emberré válik. Tudnod kell, hogy Krisztus, Buddha, Krisna, Mohamed, Jehova ugyanazt jelentik, csak különböző vallások más-más néven szólítják meg a a tiszta isteni energiákat. Ráadásul a vallásokban Dévák, Bodhiszattvák, Arkangyalok, angyalok is képviselve vannak, akiktől kérve kedves olvasóm te is bármikor kaphatsz segítséget. Akkor is ha nem vagy vallásos. Hit és vallás közt különbséget teszünk. Az jó, ha valaki vallásos és annak törvényeit betartja azok szerint él és nem csak azt mondja, hogy vallásos vagyok. Vegyük észre, hogy sajnos sokan elbújnak a vallásosság mögé és nem élnek tisztán, amelyet cselekedeteikről előbb utóbb felismersz. Ennek viszont az a lényege, hogy a „bort iszik vizet prédikál „ energiáit felismeri az univerzum és a szellemi mesterek. Magunknak hazudhatunk, nekik nem. Az sem baj, ha nem vagy vallásos kedves olvasóm. A lényeg, hogy legyen tiszta őszinte hited önmagadban és az univerzum támogató erőiben, forrásában. Legyen jóság és szeretet a szívedben. Élj és cselekedj annak nevében és kérj. „KÉRJ ÉS MEGADATIK” Hogyan, ha nem tudsz imádságot? Egyszerűen, emberien. Én azt tanultam meg spirituális életem során, hogy a szellemi mesterek és az univerzum felé: A LEGSZEBB IMÁDSÁG A TE ŐSZINTE SAJÁT SZAVAID, KÉRÉSED. Alázattal, lelkedből, őszintén kérd és mondd el mit szeretnél. Ezt akkor is meghallják, ha nem templomba teszed. Teheted egy kis fehér gyertya lángja mellett, hisz a fehér a kérés színe és a láng összeköttetés a fizikai sík és a spirituális világ között. Nem baj, ha nem tudsz imádságot, csak hajolj meg a szellemi mesterek előtt és alázattal kérj. Ne csak akkor amikor bajban vagy. Bármikor. Majd ne felejtsd el megköszönni, amit kaptál és mondd ki mindig, hogy hála. A hála energiája amikor elindul tőled, (mert mondani kevés, azt úgy is kell érezni) akkor arra az univerzum egy újabb áldással válaszol. Ha nem akarod azt mondani, hogy „Istenem segíts”, akkor legalább mondd azt, „hogy angyalok kérlek segítsetek”, vagy csak annyit, hogy Teremtőm, segíts kérlek. Meglásd működik. Az igazi lelki, szellemi élet lényege, hogy az ember őszinte tiszta 100%-os töretlen hittel éljen és mindig kapcsolatban legyen szellemi mestereivel. Amikor az ember ezt meg tudja valósítani és beszélget a saját lelkével, szellemével ez által a szellemi mestereivel élete minden pillanatában tudatosan él. Tudatosan szabadul meg saját negatív tulajdonságaitól, mert tisztán őszintét akar élni. A szeretet, a jóság vezérli. Akkor az ember önmaga is teremtőerővel rendelkezik hite által. Igy tud saját és mások életében is teremteni, segíteni. Ilyen az igazi spirituális ember, akit úgy hívnak, hogy MÁGUS.

A MÁGUS TUDJA ÉS ÉLI, HOGY AHHOZ, HOGY Ő AZ UNIVERZUM TEREMTŐ EREJÉBŐL RÉSZESÜLJÖN, SENKITŐL NEM KELL ELVENNIE SEMMIT, HISZ AZ UNIVERZUM BŐSÉGÉNEK EREJE VÉGTELEN ÉS SENKIT NEM KELL ÉS NEM SZABAD MEGFOSZTANI SEMMITŐL MERT MINDENKINEK JUT BELŐLE BŐVEN.

Szeretettel: Angel