Természetgyógyászat

Az aura – a finom energiamező

Az aura az ember finom állapotú energiatere a fizikai testben van, azt körülveszi, azon túlterjed és kisugárzik. Az emberi energiamező magába foglal egy összetett energiarendszert, melynek funkciója alapvetően fontos az ember létezésében. Az ember megérezi mások auráját, mint karizmát vagy kisugárzást. Az aura közelsége kellemes de éppen zavaró, nyomasztó hatással is lehet másokra. Az ember finomabb, valamely szinten természetes képessége lehetővé teszi, hogy az aurát intuitívan, testével, érzékeivel vagy szellemi szinten érzékelje. Egy médium különböző módon érzékelheti a finom energiákat, az aurát, a belső és fizikai szemmel, érzelmileg, szaglás, ízlelés révén is. Az efféle vagy hasonló látnoki képesség lehet természetes is, ugyanakkor az aura tisztítása és energetikai gyógyulása segíthet az érzékeket kifinomítani vagy kibontakoztatni. Az energiamező és az energiarendszer, egy egymásra ható, precíz felépítésű komplex rendszer. Ebben az összetett rendszerben éli meg és bontakoztatja ki az ember a képességeit. A finom állapotú funkciók a fizikai működésnek fontos “kellékei” és irányítói. Az energiarendszer – magába foglalja az energiák áramlását, az energiapályákat, a meridiánrendszert, a fő és kisebb energiaközpontokat és a szervek energiáit. A tudat – az ember tudatszintjei az energiatestekből – a hozzátartozó energiaközpontokból, energiafolyamokból, meridiánokból, a szervek energiáiból épül fel.

Az energiatestek 

A fizikai test tudatához tartozó – éteri test, az érzelmi tudathoz tartozó – érzelmi vagy emocionális test, a mentális tudathoz tartozó – mentális test, és a spirituális tudathoz tartozó – spirituális test. Az energiatestek és az energiaközpontok, a meridiánrendszer és az energiaáramlatok révén érik el stabilitásukat. Az éteri energiatestben életenergia folyamlik mely a fizikai testet látja el életerővel. A test betegségei általában az éteri testben létrejött energetikai károsodások, energiaveszteségek és blokkok. Ezek több energiatesten és az aura rétegein keresztül is végig húzódhatnak.

Az energiaközpontok 

Az erők forrásai valamint a tudat székhelyei, melyek a testben és a fej felett merőleges rendezettségben helyezkednek el. Formájuk, forgó energia-szirmokhoz hasonlítható. Minden energiaközponthoz egy alapszín tartozik, belső szerkezetük finom és összetett különböző színekben. Az energiatest energiaközpontjai és aurarétegei mozgékonyak – nyúltak, lyukasak, szakadtak, nyúltak, kicsik is lehetnek, összekötődhetnek idegen energia-szerkezetekkel, energiamezőkkel. Az aurarétegek azok lényünk részei melyek kioldódhatnak, eltávolodhatnak az aurából. Ezáltal az energiapályákban és folyamaiban torlódások, blokkok keletkezhetnek. Az aura és rétegeinek elváltozásai, sebei által energiaveszteség, majd idővel az energiahiány veszélye léphet fel. Az aura energiahiánya megzavarhatja a harmóniát, a közérzetet, a pszichés-emocionális egyensúlyt. Káros hatással lehet az energiaháztartásra, a tisztánlátásra, az érzelmekre, a test mozgékonyságra, általában véve az egészségre. Az aura energetikai sérüléseinek, zavarainak, előidézői. Alapjában véve az élet szituációi, körülményei, sokkok, megélt traumák energetikailag különböző hatással vannak az aurára. Viselkedésformák, berögződött szokások szintén nyomokat hagyhatnak az aurában. Úgyszintén a szándékos akarat, bizonyos szavak, és a beállítottság energiái is megsebesíthetik a saját és mások auráját. Az energiagyógyítás, a finom energetikai zavarásoknak és sérüléseinek, a megterhelt aura energiáinak kiegyenlítésének és gyógyításának alapja. A fényenergia gyógyítóan hat az aura energetikai sérüléseire, zavarásaira és hiányosságaira.

A fény – Spirituális gyógyító erő

A fény a teremtés ősenergiája – isteni fény, őserő, a gyógyulásért. Egy természetes spirituális erő mely közbenjár a transzformációban, a tisztulásban, a tudat fejlődésében, kibontakozásában és a gyógyulásban. A fény gyógyító ereje az ember számára, szíve-lelke mélyén ismert – e lelki összeköttetés révén érthetően, természetes módon reagál a fény gyógyításaira, tudatosan vagy természetszerűen benső belegyezését adja, hogy a fény hatékony lehessen. Az ember képes a fényt érzékelni tudatával, emocionálisan, érzékeivel, testével vagy látván. A fénynek többféle rezgése van. Minden rezgésnek megvan a meghatározott színe és az élőlényekre való hatása – pl: színes fény, fehér fény, reiki. A Reiki energia a fényspektrum külső (durvább) rezgése. A Reiki energia rezgése a matéria felé irányul – az anyagon keresztül a finom állapotú szinteken – a testen keresztül az érzelmi és szellemi szinteken gyakorol hatást. A fehér fény, egy sokoldalú gyógyító erő, – magába foglalja a fénynek minden színét. Minden színnek konkrét gyógyító ereje és hatása van. A fény karmát is fel tud oldani.

Emlékek

Megélt szituációk felvillanásai, emlékei az ülések alatt és után, fontos részei, súlypontjai lehetnek a gyógyulásnak. Az energiagyógyításban az emlékek úgyszintén az aurában és az energetika rendszerében, a gyógyulás folyamatainak ütemében lesznek kezelve. Az emlékezés megnyitja a tudatot és az energiamezőt vagyis azokat az energiákat amik vele összefüggenek. A fény gyógyító ereje az emlékekhez kapcsolódó energetikai terülteket veszi kezelésbe. Ennek leforgása közben az emlékek általában tudatosan jelen vannak. Az emlékekhez tartozó szellemi, lelki, érzelmi és testi aspektusok szintén be lesznek vonva a gyógyulás folyamatába. Az aura kezelésbe vett területei energetikailag megtisztulnak, állóképesebbek lesznek, mely pozitív hatással van az energiarendszere majd lényére – az emlékek gyógyulásra találnak. Az emlékek intenzitása és feldolgozása ütemezett összhangban van a bensővel.

Határszabás

Az emberek közötti és a környezetükhöz lévő határok betartása, lényeges fontosságú annak érdekében, hogy az ember “önmagánál maradjon” lénye stabil és az aurája rendezett, zárt maradhasson. Az auragyógyításban az energiák kiegyenlítése és gyógyítása révén a határszabás képessége megerősödik. A kezelések alatt az elhatárolás nehézségének okai, összefüggései tudatosulhatnak. Az elhatárolás képessége az élet körülményei, az aura sérülései, viselkedésminták, emocionális vagy mentális okok, szándékok, megélt szituációk, traumák, elfojtások által legyengülhet elváltozhat. Idegen energiák, behatások az aurában blokkolhatják az természetes elhatárolás energiáit. Úgyszintén legyengülhetett a határszabás képessége és annak tudata, működése, ha lényrészeink valamilyen okból kifolyólag nem tartózkodnak az aurában. Ha az aurából az idegen behatások kioldódnak, a lényrészek újraintegrálódnak, az aurarendszer energiái kiegyenlítődnek, sebei meggyógyulnak, az aura e részei regenerálódnak, zártabbá válnak, az elhatárolás képessége megerősödik.

Életerő – energia, erőveszteség

Az életerő létünk alapja. Az energiagyógyítás segítséget nyújthat az elveszett életerő visszanyeréséhez. Az emberben lévő erők, energiák különböző események hatása révén – életszituációk, kapcsolatok, szándékok és viselkedésminták vagy az elhatárolás hiányai által legyengülhettek, le-blokkoltak. Az aurarendszer sérülései az energiaközpontokban, az auratestekben, az energiafolyamokban, energiaveszteséget okozhatnak, ami az energia és erő csökkenéséhez, hiányához vezethet. Erőveszteség vagy energiahiány összefügghetnek a nem feloldott élethelyzetekkel és témákkal is. Az életerő összességében, az előző életek feloldatlan, gyógyulatlan tematikái által is legyengülhetett. A fény gyógyulási folyamatai teljesen individuálisak. Egy olyan gyógyulási munkafolyamat ahol az erők és az energia-háztartás összessége kiegyenlítődhessen, megerősödjön és teljes gyógyulását elérje, egyeseknél igénybe vehet 1 vagy 2 évet is.

Energiakiegyenlítés

Egy energiakiegyenlítés annyit jelenti, hogy az összekevert energiák a fény erejével rendeződnek és megtalálják eredeti, egyéni helyüket. Alapjában véve az ember az auramező energiáit életszituációi által szétszórhatja vagy elveszíthet belőle. A saját energiák bizonyos helyzetekben szívesen helyet keresnek mások aurájában, ott egymásba keverődhetnek vagy be is fészkelhetik magukat. Az energiák bentragadhatnak más, idegen helyeken, térségekben is. Ha idegen energiák – mások energiái felhalmozódnak a saját aurában, az megterheli az embert, blokkokat idézhet elő, elidegenedést is okozhat. A fény képes arra, hogy az összekevert energiákat kiegyenlítse, kioldja az aurából és gyógyulást idézzen elő. E folyamat segít abban, hogy az ember rendezni tudja magát, hogy saját energiái megtalálják megfelelő helyüket, az aura újra egyensúlyba kerüljön, zárt és rendezett legyen. A fény kiegyenlítően, gyógyítóan tud hatni az előző életek összekevert energiáira is.

Idegen energiák kioldása az aurából, energiastruktúrák

Az idegen energiák a fény által kioldódnak az aurából és a saját energiamező energiái kiegyenlítődnek, regenerálódnak. Ez lehetővé teszi, hogy az ember könnyebben “önmagánál” és saját erőpotenciáljában maradhasson. Az ember így jobban érzékelheti, mélyrehatóbban megismerheti önmagát.

Idegen energiák – lényrészek, energiamezők, energiastruktúrák – szerkezetek, mások energiái, más lények energiái, itt ragadt lelkek energiái. Az idegen energiák beépülhetnek az ember energiaterébe, összekapcsolódhatnak azok részeivel vagy befészkelhetik magukat. Átformálhatják az auramezőt, kárt tehetnek benne, megváltoztathatják az ember érzéseit, a tisztánlátást, az érzékeket, gondolatait, szándékait, az életerőt. Ha az aurában idegen energiák vannak, az ember lénye általuk befolyás alatt állhat.

Energiastruktúrák

Energiastruktúrák – energiából képzett energiaformák. A gondolatok, akaratok, szándékok energiáinak képződményei, melyek behelyezkednek mások aurájába vagy a saját auramezőbe. A már létrejött energiaformák nem tudván vagy akart szándékkal működésbe léphetnek. Befolyásolhatják az embert és az aurát, zavarást idézhetnek elő, “lehúzhatják” az életerőt, egyben testi fájdalmakat is okozhatnak. Az emberek között az aurákban különféle nagyságú energiaformák – mint “kapcsolat szálak” is létre jöhetnek. Az ilyen energiaformák a fény által feloldódhatnak, transzformálódhatnak.

Lélekrészek

Az ember lényéből, aurájából vagy tudatából bizonyos lélekrészek (az önnön lény részei) eltávozhatnak, melyek más helyeken vagy mások aurájában is tartózkodhatnak. Előfordulhat, hogy több méter távolságban a saját aura és test körül mozognak. Sokkok, traumák vagy elfojtások következtében a lélekrészek önvédelemből is kiléphettek az emberből, lényéből. A fény újra visszatudja hozni az önön lénybe azokat a lélekrészeket,melyek valamilyen okból kifolyólag eltávoztak. A fény párhuzamosan gyógyítóan hat a lényrészek távozásának okozataiban.

Öntudat, Önérték

Az ember öntudata, természetes önértéke pozitív életérzéseinek, emberi hitelességének és fejlődésének egy fontos aspektusa. Ez az igaz bensőre vonatkozik, nem a külső értékek és mesterkélt dolgok mutogatására vagy figyelemkeltésre. Életszituációk, berögözött minták, beállítottság, viselkedésformák de éppúgy az aura idegen behatásai, sérülései megváltoztathatták az ember “valódi önmagát”.

A fény finom módon segítséget nyújt, hogy az ember a valódi önértékét felfedezhesse vagy újra rálelhessen. Egy természetes folyamat, az igaz lény gyógyul mely felfigyel saját magára.